Ασφάλεια ζωής xamila-asfalistra.gr

Η ασφάλεια της υγείας σας, 

βρίσκεται πλέον στα χέρια σας!

Το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών για την προστασία της υγείας σας.

Με το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις παροχές που χρειάζεστε και επιθυμείτε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και των οικονομικών σας δυνατοτήτων. Έχετε την ελευθερία να επιλέξετε το Γιατρό, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, τη θέση νοσηλείας και τις υπόλοιπες παροχές του συστήματος.

Με το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας η ασφάλεια της υγείας σας βρίσκεται στα χέρια σας.

Ενδεικτικά,το πρόγραμμα “Family”

ΠΑΡΟΧΕΣ Οικογενειακή
προστασία 1
Οικογενειακή
προστασία 2
Θάνατος από ατύχημα 50.000€ 30.000€
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (εφάπαξ ποσό)
& Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη
50.000€
500€
30.000€
500€
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα(%) από Ατύχημα 50.000€ 30.000€
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα κατά περίπτωση Ατυχήματος 500€ 500€

Εύρεια Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ατύχημα-Ασθένεια σε ποσό κάλυψης

 • 80% των εξόδων σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • 70% των εξόδων σε μη Σμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • 100% των εξόδων σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
50.000€ 15.000€
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά!

 • Aigaion
 • Amtrust Insurance
 • City
 • Evolution
 • Groupama Φοίνιξ
 • Interlife Ασφαλιστική
 • Qudos
 • Road safe
 • Truck Line Insurance
 • Xamila-Asfalistra.gr PLATINUM
 • Xamila-Asfalistra.gr VALUE
 • Ευρωπαϊκή Πίστη